Vandaag: zaterdag 4 februari 2023, Week 5
` `
` `

1e pinksterdag is een feest wat een onderdeel is van het christelijke geloof. De datum van deze dag staat niet vast. Het heeft alles te maken met wanneer Pasen plaatsvind. Precies 40 dagen na deze datum is het Pinksteren.

Wanneer is het 1e pinksterdag?

🥳 Zie je een smiley staan bij 1e pinksterdag? Controleer dan jouw cao om er zeker van te zijn dat je vrij bent. Als je werkzaam bent in het bedrijfsleven of bij de overheid, is dit vaak het geval. Maar heb je een baan in het ziekenhuis of in de horeca, dan gelden er vaak andere regels.

1e pinksterdag Datum Dag v/d week Weeknummer Dagen te gaan
1e pinksterdag 2023 28 mei 2023 zondag 21 113 dagen 🥳
1e pinksterdag 2024 19 mei 2024 zondag 20 470 dagen 🥳
1e pinksterdag 2025 8 juni 2025 zondag 23 855 dagen 🥳
1e pinksterdag 2026 24 mei 2026 zondag 21 1205 dagen 🥳
1e pinksterdag 2027 16 mei 2027 zondag 19 1562 dagen 🥳
1e pinksterdag 2028 4 juni 2028 zondag 22 1947 dagen 🥳
1e pinksterdag 2029 20 mei 2029 zondag 20 2297 dagen 🥳
1e pinksterdag 2030 9 juni 2030 zondag 23 2682 dagen 🥳

Lees ook: Wanneer is het 2e pinkersterdag

De datum

Zoals hierboven al vermeld is de datum van Pinksteren niet elk jaar hetzelfde. Het pinksterfeest is precies 40 dagen na Pasen. Dat betekent dat Pasen ook niet elk jaar op dezelfde datum valt. Om te bepalen wanneer het paasfeest gevierd wordt, wordt er naar de stand van de maan gekeken. Op een zondag, na de eerste volle maan van de lente, vieren de christenen het paasfeest. De zevende zondag na Pasen, is het Pinksteren. De enige zekerheid die er is, is dat Eerste pinksterdag elk jaar op een zondag is.

1e pinksterdag

Einde van de paascyclus

Het paasfeest is het begin van de paascyclus. De dagen die daarna volgen hebben alles te maken met het feest dat gevierd wordt tijdens Pasen. Met Pasen vieren de christenen dat Jezus is opgestaan uit zijn dood. Hij verbleef nog 30 dagen op de aarde, samen met zijn volgelingen. 30 dagen na zijn terug komst op aarde, vertrok Jezus naar de Hemel. Deze dag noemen we nu Hemelvaartsdag. Jezus had zijn volgelingen beloofd dat hij ze niet alleen achter zou laten. 10 dagen na Hemelvaart, kwam daar de Heilige Geest. Deze dag noemen we tot op heden, Pinksterdag. Het einde van de paascyclus, Jezus is in de hemel, zijn vervanger is op de aarde. Voor veel mensen zijn de Pinksterdagen hele belangrijke dagen. Dat is omdat dit het einde is van het paasfeest, alles is nu weer zoals het hoort te zijn. Het leven gaat door

Heilige Geest

Tijdens de Pinksterdagen wordt de Heilige Geest herdacht. Toen Jezus voorgoed naar de hemel vertrok, beloofde hij zijn volgelingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag daalde de Heilige Geest neer op de aarde. Hij was gestuurd door Jezus. De Heilige Geest is de geest van God. Er was een grote verbazing toen de inwoners van Jeruzalem ineens een geluid uit de hemel hoorde komen, het klonk as een hevige windvlaag. Toen de inwoners eenmaal door hadden dat de Heilige Geest gestuurd was door Jezus, werd hij met open armen ontvangen. De niet-christenen in het dorp waren op dit moment overtuigd van het bestaan van Jezus. Ze sloten zich ook aan bij de kerk.

De Heilige Geest wordt op afbeeldingen vaak afgebeeld als een duif. Dat is, omdat niemand precies weet hoe de Heilige Geest er uit ziet

1e pinksterdag, de viering

In de kerken wordt er op Eerste pinksterdag extra stil gestaan bij de bijzondere gebeurtenissen die deze dag met zich mee brengt. Er zullen daarom ook extra diensten plaats vinden. Verder zijn er niet heel veel traditionele gebeurtenissen die verbonden zijn aan de pinksterdagen. In de loop van de tijd hebben mensen allerlei activiteiten toegevoegd aan deze dag, maar het zijn geen standaard gebeurtenissen. Je zou hierbij kunnen denken aan pinkstermarkten of pinksterfeesten. Het bekendste pinksterfeest (wat wel jaarlijks terug keert) is PinkPop.

Lees ook: 2e pinksterdag

` `
` `
` `