Vandaag: zondag 5 februari 2023, Week 5
` `
` `

Stille Zaterdag is de dag voorafgaand aan het paasfeest, en wordt daarom ook wel Paaszaterdag genoemd. Het is binnen het christendom een dag van bezinning, waarbij wordt stilgestaan bij de dood van Jezus. Op de dag ervoor werd hij namelijk gekruisigd, en op zaterdag werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Wanneer is het Stille Zaterdag?

Stille Zaterdag Dag Datum Weeknummer Dagen te gaan
Stille Zaterdag 2021
zaterdag 3 april 2021 13
Stille Zaterdag 2022 zaterdag 16 april 2022 15
Stille Zaterdag 2023 zaterdag 8 april 2023 14 62 dagen
Stille Zaterdag 2024 zaterdag 30 maart 2024 13 419 dagen
Stille Zaterdag 2025 zaterdag 19 april 2025 16 804 dagen
Stille Zaterdag 2026 zaterdag 4 april 2026 14 1154 dagen
Stille Zaterdag 2027 zaterdag 27 maart 2027 12 1511 dagen
Stille Zaterdag 2028 zaterdag 15 april 2028 15 1896 dagen
Stille Zaterdag 2029 zaterdag 31 maart 2029 13 2246 dagen
Stille Zaterdag 2030 zaterdag 20 april 2030 16 2631 dagen

Stille Zaterdag verhaal en oorsprong

Op Goede Vrijdag, de dag voor Stille Zaterdag, werd Jezus aan het kruis genageld, waardoor hij stierf. De dag erna was een dag van rouw, omdat Jezus toen naar zijn graf gedragen werd door zijn moeder Maria. Op deze dag beseften christenen dat Jezus er echt niet meer was. Van zijn twaalf apostelen had Jezus eerder al afscheid genomen door middel van het Laatste Avondmaal, waar hij zijn lichaam (brood) en bloed (wijn) met hen deelde. Hij wist namelijk al dat zijn dood eraan zat te komen.

Jezus zijn kruisiging en uiteindelijke bestemming in het graf leverde verdriet, wanhoop en leegte op. Maar met de kennis van nu, zijn dat niet de enige emoties waar Stille Zaterdag om draait. Het gaat namelijk ook over hoop, en vooruit durven te kijken, omdat de dag erna bleek dat Jezus uit de dood opstond.

Stille Zaterdag viering

De naam van Stille Zaterdag doet ook in de kerken zijn eer aan: hier is het tijdens deze feestdag volledig stil. Er worden op deze dag volgens de traditie geen diensten en missen gehouden, en ook de kerkklokken maken de hele dag geen geluid. Ook de heilige communie wordt op deze dag niet uitgedeeld, en kerken zien er sober uit, zonder veel versieringen zoals met Pasen wel het geval is. Hiermee laten christenen het verdriet zien van Jezus die tijdelijk niet meer op aarde was.

‘s Avonds vindt dan een avondwake plaats, om de dood en wederopstanding van Jezus te herdenken. De meeste van deze diensten duren totdat het donker is, maar er zijn ook kerken waarbij de mis de hele nacht doorgaat, tot aan Eerste Paasdag.

Op Paaszondag komt Jezus weer tot leven, en dit vieren christenen nu nog altijd door tijdens deze avondwake de paaskaars aan te steken. Deze kaars staat symbool voor het licht van Jezus, en wordt niet alleen in kerken aangestoken, maar ook bij veel christenen thuis. Zo vieren ze het wonder van Jezus die terugkwam uit de dood. De avondwake in de kerk van zaterdag op zondag is dan ook een vreugdevolle dienst.

Stille Zaterdag liederen en rituelen

Tijdens de avondwake in de avond van Stille Zaterdag, worden er in de kerk veel liederen gezongen. Deze liederen hebben allemaal hun eigen godsdienstige boodschap, waarmee hoop, troost, en vriendschap wordt gevierd.

Tijdens Stille Zaterdag vindt ook ieder jaar ‘Nederland zingt’ plaats, een initiatief van de EO waarbij landelijk stil wordt gestaan bij Jezus zijn dood. Dit evenement trekt honderden luisteraars en deelnemers, die samen vol hoop uitkijken naar Pasen.

` `
` `
` `