Vandaag: zondag 19 mei 2024, Week 20
Wereld Gezondheidsdag

Vandaag, op 7 april, is het Wereld Gezondheidsdag. Deze dag staat in het teken van gezondheidsproblemen die grote delen van de (wereld)bevolking raken. Het thema van vorig jaar was ‘wereld eerstelijns gezondheidszorg’. Wereld Gezondheidsdag staat dit jaar in het teken van de verpleegkundige en verloskundige, hoewel er ongetwijfeld ook aandacht besteedt zal worden aan de huidige pandemie: het coronavirus en de ziekte covid-19.

Ruim 1300 steden

Ieder jaar doen ruim 1300 steden over de hele wereld mee aan Wereld Gezondheidsdag. Op deze dag vragen deze steden extra aandacht voor het verbeteren van de globale gezondheidszorg en het uitbannen van gezondheidsrisico’s. Twee thema’s waarvoor ieder land, stad of dorp zich natuurlijk dagelijks inzet. Dit jaar staat in teken van de zorgverleners. In het bijzonder de verlos- en verpleegkundigen. De Wereld Gezondheid Organistatie (WHO) heeft daarom het jaar 2020 uitgeroepen tot het jaar van de verlos- en verpleegkundigen.

2020 het jaar van verlos- en verpleegkundigen

Om in 2030 een universele dekking voor de gezondheid te bereiken, is de wereld maar liefst 9 miljoen meer verpleegkundigen en verloskundigen nodig! Om meer aandacht te vragen voor deze nobele en vitale beroepen is daarom het jaar 2020 uitgeroepen tot het jaar van de verpleegkundige en de verloskundige.

Verloskundigen en verpleegkundigen

Een verloskundige is een man of vrouw die zich bezighouden met begeleiden van een normale, ongecompliceerde zwangerschap en bevallig. Een verpleegkundige is een man of vrouw die zich bezighoudt met allerlei verpleegkundige taken, waaronder het geven van injecties en het toedienen van medicijnen. In Nederland werken er een kleine 4.000 verloskundigen verdeeld over ongeveer 550 verpleegkundigenpraktijken. Op dit moment werken er ongeveer 186 duizend verpleegkundigen in een beroep binnen of buiten de zorg in Nederland.

Waardering voor de zorg

Dit jaar en op deze dag in het bijzonder, wordt er dus extra aandacht gevraagd voor verlos- en verpleegkundigen. Naast deze twee beroepsgroepen wordt er op dit moment veel aandacht gevraagd voor alle zorgverleners door een unieke crisistoestand. We leven op dit moment namelijk in een pandemie, veroorzaakt door het coronavirus. Dit houdt in dat alle zorgverleners 24/7 paraat moeten staan en veel over moeten werken. Hier komt bij dat zij een extra risico lopen om het virus en dus de ziekte covid-19 te krijgen. Een hoop gepensioneerde zorgverleners hebben zich gemeld bij ziekenhuizen om wederom hun steentje bij te dragen. Voor het nobele werk dat deze zorgverleners op dit moment leveren komen steeds meer initiatieven als blijk van waardering. Zo werd er op 17 maart 2020 om acht uur ’s avonds massaal geklapt voor mensen uit de zorg.

Coronavirus

Eind vorig jaar werd er in de Chinese miljoenenstad Wuhan een verzameling van symptomen van een longontsteking van onbekende oorsprong waargenomen. Deze symptomen werden al snel in verband gebracht met een markt in Wuhan waar allerlei levende dieren werden verhandeld. Eind februari bereikte het virus Nederland en verspreidde zich snel in het zuiden van Nederland door feesten als carnaval. Op dit moment wordt van iedere Nederlander geacht dat ze zoveel mogelijk thuisblijven om verdere besmetting te voorkomen. De enige mensen die wel hun huis mogen verlaten om naar hun werk te gaan zijn diegene met vitale beroepen, zoals verloskundigen en verpleegkundigen.

⭐️ Tip: Bekijk ook eens ons complete en officiële inhaakkalender voor de beste social media inhakers.

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.