Vandaag: maandag 22 juli 2024, Week 30
wat-is-Prinsjesdag

Het alweer bijna de derde dinsdag van september wat betekent dat het alweer bijna Prinsjesdag is. Veel mensen weten wel wat Prinsjesdag is, maar er zijn ook heel erg veel mensen die dat niet weten. Daarom leggen wij je hier uit wat Prinsjesdag is en waarom dat gehouden wordt.

Wat is Prinsjesdag

Prinsjesdag is de dag waarop de Koning naar het parlement komt om de Troonrede voor te lezen. De Troonrede werd aanvankelijk uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de zitting van de Staten-Generaal. In de Troonrede staat hoe het land er op dat moment voorstaat en hoe het land ervoor gaat staan in de komende jaren. Dat is inclusief de plannen die de regering heeft voor de aankomende jaren. Prinsjesdag wordt elk jaar gehouden op de derde dinsdag van september. Dit is elk jaar zo omdat het vast staat in de Grondwet. De derde dinsdag van de maand staat dan ook vast als de dag waarop namens de koning in een Verenigde Vergadering van de Staten Generaal een uiteenzetting wordt gegeven van het door de regering opgestelde plan.

Wat staat er in de miljoenennota?

De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes voor het kabinet voor het aankomende jaar. Ook geeft de Miljoenennota een goed beeld van wat die plannen kosten en wat de voordelen zijn van die plannen. Ook beschrijft de Miljoenennota de financiële en economische situaties van Nederland en de verwachte ontwikkelingen. De Miljoenennota is een toelichting op de Rijksvergroting. De miljoenennota wordt elk jaar op Prinsjesdag door de minister van Financiën aangeboden aan de tweede kamer. De Miljoenennota wordt samen met de Rijksbegroting en het Belastingplan aangeboden.

Wat is de rijksbegroting?

De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten. In de Rijksbegroting staat wat ze willen bereiken in het komende jaar waarvoor ze dit willen bereiken en zoals je waarschijnlijk wel al verwacht wat het gaat kosten om dit te bereiken. Het is dus eigenlijk wel een belangrijke dag. Het gaat namelijk wel over de toekomst van ons land.

Hoelang bestaat de Troonrede al?

In 1904 werd voor de Troonrede voor het eerst in de Ridderzaal voorgelezen. Die was in de jaren daarvoor onder leiding van Victor de Stuers gerestaureerd. Daarvoor vond het voorlezen plaats in de voormalige balzaal van het stadhouderlijke hof. Veel mensen denken dan ook dat in 2004 de 101e keer was dat de Troonrede in de Ridderzaal werd voorgelezen. Een ding kunnen we dan zeker zeggen. De Troonrede en Prinsjesdag bestaan al heel erg lang. De regering heeft ook niet de plannen om de komende jaren te stoppen met het voorlezen van de Troonrede. We kunnen dan ook haast met zekerheid zeggen dat de Troonrede nog wel tientallen jaren voorgelezen zal worden. Daarom wordt er nog steeds veel aandacht besteed aan Prinsjesdag bij de jeugd. Het is namelijk wel belangrijk dat de jeugd ook weet over Prinsjesdag. Helemaal in de toekomst.

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.