Vandaag: maandag 15 april 2024, Week 16

Sjavoeot is een Hebreeuwse benaming voor Wekenfeest. Ondanks de naam “Wekenfeest” duurt het feest in werkelijkheid, maar twee dagen. Het Joodse feest begint officieel tijdens de zonsondergang op 28 mei. De vrijdag en de zaterdag die na deze avond volgen is het feest.

Pesach

Het Wekenfeest wordt precies 50 dagen na Pesach gevierd. Pesach zou je kunnen zien als het Joodse paasfeest. Tijdens dit feest wordt de uittocht van het Joodse volk herdacht. Het volk vertrok toen uit Egypte, nadat het er ruim 400 jaar in de slavernij gewerkt had. Het joodse volk werd op de dag van de uittocht geleid door Mozes. Hij hielp de Joden op weg naar Israël, het beloofde land. Vroeger werd er tijdens Pesach ook de eerste oogst van het jaar gevierd, er werden toen gerst en lammetjes geofferd. Tegenwoordig vieren de Joden alleen nog maar dat de Joodse slaven uit Egypte geleid werden.

Sjavoeot

Van oorsprong is het weken feest (net als Pesach) een oogstfeest. Met Sjavoeot eindigde de Gerstoogst die 7 weken eerder begonnen was. De oogst van de tarwe begint. Tarwe was het voedsel die de mensen in die tijd voornamelijk aten. Door de stop van de gerst en de start van de tarwe oogsten, is het Wekenfeest het hoogtepunt van de zomeroogst. Bij de meeste oogstfeesten werden de eerste en de beste, rijpe producten geofferd. Dat is wat er ook tijdens Sjavoeot gebeurde. De Joden verzamelden hun oogsten en vertrokken samen naar Jeruzalem, daar offerden ze hun eerste landbouwproducten. Door deze offers wordt het Wekenfeest ook wel het feest van de Eerstelingen genoemd.

Openbaringsfeest

Het Wekenfeest is eigenlijk een soort van openbaringsfeest. Dat is, omdat men Mozes herdenkt. Op de vijftigste dag na de uittocht die werd geleid door Mozes ontving Mozes iets bijzonders. Op de berg van Sinaï hij namelijk de Wetten en de Tien Geboden. De Tien geboden stonden gegraveerd op 2 stenen. De eerste vijf geboden gaan over de relatie tussen god en de mens, de laatste vijf gaan over de relatie tussen de mensen onderling. De Wetten en de Geboden worden samen ook wel “Tora” genoemd.  

Tradities

Na de gebeurtenis op de berg zijn er tradities ontstaan. De Joodse kerken (synagogen) en de huizen worden tijdens het Wekenfeest versierd met bloemen, fruit en planten. Dit gebeurd, omdat de hellingen van de berg van Sinaï ook bedekt waren met bloemen en vruchten. Ook worden er in de synagogen extra diensten gehouden. Tijdens deze diensten worden de Tien Geboden voorgelezen.

Voedsel

Tijdens Sjavoeot worden er veel zuivelproducten gegeten. Dat is een gewoonte geworden en is deel van het feest. Het eten van de zuivelproducten kan twee redenen hebben. De eerste reden is dat er tijdens de offers, twee broden werden geofferd bij de tempel. Deze broden stonden voor twee maaltijden per dag, de zuivelmaaltijd en de vleesmaaltijd. De tweede rede van de zuivelproducten is dat er op de Berg van Sinaï geen vee geslacht mocht worden, toch werden de Joden verplicht om met de Tora te gaan eten. Daarom hebben de Joden toen zuivel gegeten.

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.