Vandaag: woensdag 14 april 2021, Week 15

Allerzielen valt elk jaar op 2 november en de meeste jaren valt Allerzielen in weeknummer 44

Wanneer is het Allerzielen? 🕯

Allerzielen Datum Dag v/d week Week nr. Dagen te gaan
2021 2 november 2021 dinsdag 44 202 dagen
2022 2 november 2022 woensdag 44 567 dagen
2023 2 november 2023 donderdag 44 932 dagen
2024 2 november 2024 zaterdag 44 1298 dagen
2025 2 november 2025 zondag 44 1663 dagen
2026 2 november 2026 maandag 45 2028 dagen
2027 2 november 2027 dinsdag 44 2393 dagen
2028 2 november 2028 donderdag 44 2759 dagen
2029 2 november 2029 vrijdag 44 3124 dagen
2030 2 november 2030 zaterdag 44 3489 dagen

⭐️ Tip: Bekijk alle officiële inhakers op onze inhaakkalender

Allerzielen

Allerzielen is een Rooms-Katholieke gedenkdag die valt op de dag na Allerheiligen. Beide dagen zijn nauw met elkaar verwant. Op Allerheiligen worden de heiligen en martelaren herdacht en op Allerzielen zijn dat de overledenen. Dit doet men al sinds de middeleeuwen en dat betekent dat dit dus een bijzonder oude en langlopende traditie is. Op deze dag plaatsten nabestaanden bloemen op het graf van de overledenen en wordt er in de kerk een requimmis opgedragen. Het is ook de dag waarop de nabestaanden van iemand die in het afgelopen jaar begraven is een kruisje krijgen in de mis met de naam van de overledene erop. Op deze dag wordt er specifiek gebeden voor alle zielen die nog in het vagevuur zijn en nog niet in de hemel.

Allerzielen

Wanneer is het Allerzielen?

Deze dag valt elk jaar op 2 november. Dit is een vaste datum die niet veranderd.

Bidden voor iedereen

Deze Rooms-Katholieke gedenkdag was oorspronkelijk bedoeld om de doden te herdenken die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Ook was het de bedoeling dat je bad voor de zielen die nog in het vagevuur zijn. Allerzielen wordt vandaag de dag gebruikt voor het herdenken van alle overledenen, recentelijk of lang geleden. Dit wordt gedaan door gelovigen en door niet-gelovigen. De meeste katholieken geloven niet meer in het vagevuur en daarom heeft de traditie een iets andere invulling gekregen. 2 november is voor de Rooms-Katholieke kerk één van de belangrijkste dagen van het jaar met een lange geschiedenis en een rijke traditie. Het lijkt er nu op dat dit een traditie aan het worden is die veel breder zal worden toegepast.

Ook voor niet katholieken

Het is niet meer zo dat alleen gelovigen overledenen herdenken op 2 november. Vooral de laatste tijd is er een trend ontstaan waaruit blijkt dat iedereen hier behoefte aan heeft. In protestantse kerken, in uitvaartcentra en op begraafplaatsen wordt dit op verschillende manieren gedaan. Nabestaanden komen samen om een kaarsje te branden of om een bloemetje op het graf te plaatsen. Ook in ziekenhuizen wordt er op die dag stilgestaan bij de overleden patiënten. Dit alles wordt bij voorkeur in het donker gedaan.