Vandaag: dinsdag 25 juni 2024, Week 26
biodiesel

Elk jaar op 10 augustus, vieren we Internationale Dag van de Biodiesel. Maar waarom nu specifiek op 10 augustus? In 1894 op 10 augustus te Augsburg (Duitsland) keus gedurende één minuut het eerste prototype van de dieselmotor, zoals de naam van de motor al doet vermoeden ontworpen door Rudolf Diesel. Na verschillende experimenten met poederkool, pindaolie en dierlijk vet, bleek de dieselmotor het beste te presteren op petroleum. Men is verder gaan experimenteren en uiteindelijk is dieselolie ontwikkeld.

Wat is biodiesel eigenlijk?

Biodiesel is een niet-fossiele brandstof. Het is een vervanger van de diesel die nu gebruikt wordt in onze voertuigen. Biodiesel wordt gemaakt uit olierijke gewassen en dierlijke vetten. Omdat de olie-reserves uiteindelijk op zijn, en om niet langer helemaal afhankelijk te zijn van landen waar zich de grootste olievoorraden bevinden wordt er driftig naar vervangers gezocht. Koolzaasolie heeft de beste kenmerken en is voor ons klimaat het meest geschikt, maar er zijn meer alternatieven te vinden. Van een paar waren we op de hoogte, maar de ontwikkelingen staan niet stil.

Uit welke materialen kun je biodiesel maken? 

En er zijn nog meer materialen waar je biodiesel mee kunt maken.

Nadelen biobrandstoffen

Het is niet alleen maar goed met de biobrandstoffen, maar er zitten ook nadelen aan. Want om aan genoeg koolzaadolie te komen, met er genoeg landbouwgrond zijn. Het verbouwen van koolzaadplanten kost ook zoetwater. Hoe meer landbouwgrond er gebruikt wordt voor biobrandstoffen, hoe minder landbouwgrond er over blijft voor de voedselproductie. De prijzen van voedsel blijft stijgen. Europa is te klein om dusdanig veel gewassen te verbouwen om aan de vraag van biomaterialen te kunnen voldoen. Daardoor worden bossen omgekapt voor meer landbouwgrond. Als je bovenstaande leest is het fijn om te weten de ontwikkelingen echt niet stil gaan staan. Want er wordt voortdurend gekeken naar oplossingen die géén landbouwgrond nodig hebben. 

Wist je dat?

Wist jij dat biodiesel minimaal 50% minder CO2 uitstoot heeft dan gewone diesel? 

Wist jij dat biodiesel voor 70% CO2 neutraal is?

Wist jij dat biodiesel niet schadelijk is voor het bodem- en oppervlaktewater?

Wist jij dat biodiesel biologisch licht en makkelijker afbreekbaar is dan gewone diesel?

Wist jij dat biodiesel 60% lagere uitstoot aan broeikasgassen realiseert dan gewone diesel?

Wist jij dat biodiesel zwavelvrij is en dus geen uitstoot van zwaveldioxiden heeft?

Wist jij dat biodiesel geen gebonden NOx bevat? (Stikstof)

Wist jij dat biodiesel een duurzamen en herwin-bare brandstof is?

Lees ook:

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.