Vandaag: dinsdag 25 juni 2024, Week 26
wereld autisme dag

Vandaag, op 2 april 2020, is het Wereld Autisme Dag. Dat houdt in dat we vandaag extra aandacht vragen voor kinderen en volwassen met autisme. Wereld Autisme Dag is onderdeel van de Autismeweek. De Autismeweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) rond Wereld Autisme Dag. Ruim 1% van de Nederlandse bevolking is gediagnosticeerd met Autisme. Het thema van dit jaar is: Prikkels!

Prikkels

Iedereen heeft wel eens last van prikkels. Een prikkel is een ander woord voor informatie die binnenkomt via onze vijf zintuigen. Denk hierbij aan licht, geluid, pijn, geur en temperatuur. Mensen met autisme reageren vaak anders op deze prikkels dan mensen die geen autisme hebben. Hierbij kunnen de onderlinge verschillen groot zijn. Zo heeft het ene individu totaal geen moeite met prikkels en zoekt ze zelfs op. Een ander individu kan ze juist zoveel mogelijk uit de weg gaan. Sommige mensen worden ontzettend overweldigd door prikkels, terwijl een ander sommige prikkels helemaal niet waarneemt. Wanneer je autisme of een verstandelijke beperking hebt kun je extra kwetsbaar zijn voor problemen op het gebied van prikkelverwerking.

Wat is autisme

Autisme is een verzamelnaam voor een hoop verschillende gedragskenmerken. Denk hierbij aan moet met sociale interactie, beperkingen op verbaal en non-verbaal gebied en minder goed kunnen omgaan met veranderingen. Ook het moeite hebben met het filteren van informatie is een van de kenmerken van autisme. Hierdoor komen de zogenoemde prikkels harder binnen dan bij mensen die geen autisme hebben. Veel Nederlanders hebben slechts één beeld bij autisme. Dit is niet correct, omdat autisme vele verschillende vormen en maten kan hebben. Vroeger kreeg iemand de diagnose autisme wanneer ze aan alle kenmerken voldeden. Vandaag de dag spreken we van ASS, ofwel een ‘autismespectrumstoornis’. Dit omdat niet iedereen aan alle kenmerken voldoet, maar wel degelijk te maken kan hebben met autisme.

Autisme bij mannen en vrouwen

Autisme wordt vaker gediagnosticeerd bij mannen dan bij vrouwen. Een mogelijke oorzaak hiervoor wordt gezocht in chromosomen. Zo zou het dubbele X-chromosoom vrouwelijk mogelijk kunnen beschermen tegen autisme. Een andere verklaring zit hem in de diagnose. Zou komt autisme bij vrouwen vaak pas later aan het licht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een burn-out. Doordat vrouwen over het algemeen sociaal goed ontwikkeld zijn, blijft de autisme soms lang onder de radar. In feite kunnen ze wel sociaal functioneren, maar het kost ze erg veel energie.

Autismeweek

Van 28 maart tot en met 4 april is het Wereld Autismeweek. Tijdens deze week, en in het bijzonder op Wereld Autismedag, wordt er aandacht gevraagd voor autisme. De Nederlandse Verening voor Autisme, ook wel bekend als het NVA, en het Autismefonds gebruiken deze dag om ook op te roepen tot meer openheid over autisme. Veel mensen met autisme durven namelijk niet open te zijn over hun leven met autisme als gevolg van het stigma rond de diagnose. Door het gesprek aan te gaan en open te communiceren over autisme kan er gedacht worden aan aanpassingen. Deze vaak kleine aanpassingen kunnen het leven van iemand met autisme vaak een stuk aangenamer maken. Ken je iemand met autisme? Ga dan eens het gesprek aan over het leven met autisme en bijvoorbeeld de omgang met prikkels.

⭐️Tip: Bekijk ook eens ons complete en officiële inhaakkalender voor de beste social media inhakers.

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.