Vandaag: dinsdag 25 juni 2024, Week 26
Dag van Mensenrechten


De Dag van de mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. De viering werd ingesteld in 1950 nadat de vergadering alle landen die lid waren van de VN uitnodigde om deze gebeurtenis te vieren. 10 december is een hoogtepunt op de kalender van de Verenigde Naties in New York. Elke vijf jaar wordt de mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties uitgereikt, maar ook andere mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International of PEN International grijpen op de dag aandachtspunten of eigen presentaties op het gebied van mensen rechten.

Wat zijn mensenrechten?

Mensen rechten zijn de rechten van de mens. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben en die kan uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, op genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Staten hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. Voor iedereen, dus ongeacht ras, kleur, geslacht of taal. Wat veel mensen niet weten maar de mensenrecht vormt de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid.

Wat betekent de Universele Verklaring?

Formeel werd 10 december tot Internationale Dag van de Mensenrechten uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de VN op 4 december 1950. De Universele Verklaring kwam in het Guinness Book of Records als ’s werelds meest vertaalde document. De volledige tekst is beschikbaar in 501 talen. Nog veel meer fragmenten zijn beschikbaar in andere talen en dialecten. Uit de Universele Verklaring kwamen ook tientallen internationale en duizenden plaatselijke organisaties voor mensenrechten voort. Een daarvan is Amnesty is daar een van. Amnesty heeft in 1998 ook get Guiness Book of Records gehaald met een wereldrecord van 13,5 miljoen handtekeningen als steunbetuiging aan de Universele Verklaring.

Wat is er nog meer op 10 december te herdenken?

10 december staat niet alleen in het teken van de mensenrechten, maar er zijn ook veel andere dingen gebeurd. Hieronder staat een kleine samenvatting met belangrijke dingen die ook op 10 december plaats hebben gevonden.

⭐️ Tip: Bekijk ook onze complete en officiële inhaakkalender voor ruim 350 inhakers.

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.