Vandaag: maandag 22 juli 2024, Week 30
witte donderdag

De donderdag en vrijdag voor Pasen heten Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Maar waarom eigenlijk? Die vraag is niet heel erg makkelijk om te beantwoorden. Dit komt omdat er allemaal verschillende verklaringen voor zijn. Hieronder nemen we de meest voor de hand liggende reden.

Wat is Witte Donderdag

Op Witte Donderdag herdenken christenen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. Dat wordt in de Bijbel onder meer beschreven in Mattheus 26. De naam van deze dag hangt samen met een kerkelijk gebruik om op deze dag alle kruisbeelden en andere beelden in de kerk met witte kleden te bedekken. Verder is wit de liturgische kleur op Witte Donderdag en met Pasen. De kleding van de voorganger en de doeken voer altaar, avondmaaltafel en nog veel meer.

De geschiedenis van Witte Donderdag

De gebeurtenissen staan beschreven in de vier canonieke evangeliën: Mattheus 26:17-76, Marcus 14:12-72, Lucas 22:7-64, en Johannes 13:1-18:27. In de middag van de veertiende van de mand Nisan, de vasten dag voor Pascha, treffen de discipelen voorbereidingen voor het Paschamaal. Na de zonsondergang breekt de vijftiende Nisan aan. De eerste dag van het Paschafeest. Het Paschamaal houdt Jezus en zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd stelt hij het Heilig Avondmaal in. Johannes beschrijft hoe Jezus de voeten van alle discipelen wast en hen de opdracht geeft elkaar te helpen en bij te staan. Judas vertrekt hierop en gaat naar het Sanhedrin om hen te helpen Jezus gevangen te nemen. In de nasleep van de maaltijd onderwijst jezus zijn discipelen en leert hen het Onze Vader. Vervolgens lopen ze naar de hof van Getsemane, gelegen op de Olijfberg, waar jezus zijn discipelen vraagt hem te waken. In de hof worstelt Jezus met de zware taak die hem te wachten staat, waarbij hij druppels bloed zweet. Judas had intussen het leger van het Sanhedrin opgehaald en brengt ze naar de hof van Getsemane. Hier verraadt hij Jezus door een kus te geven, waarop deze wordt gearresteerd en meegenomen. Eerst wordt hij voor de hoogpriester Annas gesteld, dan naar het Paleis van Kajafas waarbij een valse getuigenverklaring wordt afgezegd. Hij wordt bespuwd en geslagen. Petrus, die het paleis binnen geglipt is, wordt opgemerkt. Hij ontkomt door te zeggen dat hij Jezus niet kent.

Wat heeft Witte Donderdag met Goede Vrijdag te maken?

Tussen acht en negen uur ’s ochtends wordt Jezus Gekruisigd, tussen twee moordenaars in. Rond het middag uur wordt het dan donker op de hele aarde, tot 15:00 uur, wanneer volgens het Nieuwe Testament Jezus sterft. De aarde schudt en het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. Tegen de avond gaat een man met de naam Josef van Arimatea naar Pontius Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te begraven. Jezus wordt in een graf gelegd, dicht bij de heuvel Golgotha. Deze gebeurtenissen worden beschreven in alle vier nieuwtestamentische evangeliën.  Door deze gebeurtenissen is er een link ontstaan van Witte Donderdag naar Goede Vrijdag. De kans is groot dat je eerder van de dag Goede Vrijdag hebt gehoord dan Witte Donderdag. Dit kan zo zijn omdat Goede Vrijdag op de dag van vandaag nog steeds gevierd wordt.

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.