Vandaag: dinsdag 25 juni 2024, Week 26
een andere meivakantie

Deze week begint de meivakantie. De meivakantie duurt dit jaar van 25 april tot en met 3 mei. Deze meivakantie is anders dan de jaren ervoor, omdat kinderen al geruime tijd thuis zitten door de coronacrisis. De scholen zijn gesloten als gevolg van de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Gelukkig komt daar voor jongere kinderen na de meivakantie verandering in, omdat zij na 11 mei weer naar school mogen. Niet iedereen is het hier helemaal mee eens, zo blijkt.

De meivakantie

In de periode van eind april tot begin mei viert men normaal gesproken in Nederland meivakantie. Dit is een schoolvakantie voor de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Deze schoolvakantie duurt één week. Sommige scholen geven hun leerlingen maar liefst twee opeenvolgende weken vrij. Dit gebeurt vaak wanneer er in een week voorafgaand aan de officiële meivakantie ook nog feestdagen vallen. Dit kan ook het geval zijn wanneer er in de week volgend op de meivakantie officiële feestdagen vallen. Officiële feestdagen die in de meivakantie kunnen vallen zijn koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en Hemelvaartsdag (wisselende datum).

Waar kinderen normaal gesproken enorm uitkijken naar een schoolvakantie, is dit jaar de situatie omgekeerd. Kinderen mogen namelijk weken al niet naar school, op last van de overheid. Na 11 mei komt hier geleidelijk aan verandering in.

Basisscholen gaan weer open

Deze week heeft het kabinet besloten dat de bassischolen na de meivakantie, op 11 mei, weer opengaan. Dit geldt alleen voor basisscholen, omdat experts zeggen dat besmetting van jonge kinderen onderling nauwelijks voorkomt. Dit zegt echter niks over het besmettingsgevaar voor het onderwijspersoneel, zo zegt de Lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA).

Besmettingsgevaar voor onderwijspersoneel

De Lerarenvakbond Leraren in Actie, ook wel bekend als de LIA, maakt zich grote zorgen. Het is namelijk onduidelijk wat het besmettingsgevaar is tussen kinderen en volwassenen. Het mag wellicht veilig zijn voor jongere kinderen om weer naar school te gaan, maar dit is mogelijk niet het geval voor het onderwijspersoneel. Vooral wanneer dit onderwijspersoneel in een risicogroep vallen. Wanneer een leraar of lerares bijvoorbeeld boven de 60 jaar oud is en diabetes heeft. Hoewel er met diabetes prima te leven en te werken valt, is het wel een enorm risico in combinatie met het coronavirus. De lerarenvakbond is daarom van mening dat de scholen niet na de meivakantie weer gedeeltelijk of volledig open horen te gaan.

Uitzondering voor eindtoets


Wel is de bond van mening dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor de eindtoets. Na de meivakantie dienen leerlingen van de basisschool in groep 8 een zogeheten eindtoets te maken. Deze eindtoets staat ook wel bekend als de CITO. De CITO helpt met de inschatting op welk niveau een leerling het beste kan instromen op het voortgezet onderwijs. Volgens de LIA is deze eindtoets erg belangrijk voor het verdere vervolg van schoolgaan van kinderen. Daarom dient de eindtoets wel door te gaan, mits deze wordt afgenomen in kleine groepjes en volgens de regels van het RIVM.

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.