Vandaag: maandag 26 februari 2024, Week 9

De islam is een van de grootste en bekendste geloven ter wereld. Het is een religie met een Arabische achtergrond, en eentje die gepaard gaat met verschillende belangrijke feestdagen.

 Islamitische feestdagen en vieringen

Islamitische feestdag
Nacht van de Wonderen – Regaib Kandili
Hemelvaart Mohammed –  Lailat-ul-Meraj
Nacht van de lotsbezegeling – Lailat-ul-Baraat
Ramadan
Nacht van de beslissing – Lailat-ul-Qadr
Suikerfeest – Eid al Fitr
Bedevaart naar Mekka – Hadj
Arafa – Dhu ‘l-Hidja
Offerfeest – Eid al Adha
Islamitisch Nieuwjaar – Muharram
De 10e dag –  Asjoera 
Geboortedag Mohammed – Mawlid an-Nabi

De twee belangrijkste momenten binnen de islam zijn natuurlijk de ramadan en het suikerfeest, maar er bestaan er nog veel meer. Al deze feestdagen gaan gepaard met eigen rituelen, vieringen en verhalen. Lees hier alles over islamitische feestdagen in Nederland en in het buitenland.

Belangrijke symbolen binnen de islam

Veel godsdiensten kennen verschillende belangrijke symbolen, maar binnen de islam bestaat er eigenlijk maar één symbool dat algemeen gebruikt wordt. Dit symbool is de halve maan, waarbij in de ronding een vijfpuntige ster staat. Deze maan wordt gebruikt tijdens de ramadan, een van de belangrijkste feestdagen van de islam. Dit is de heilige maand waarin moslims vasten om zo tot bezinning te komen. De ster die naast de maan wordt afgebeeld verwijst naar de vijf belangrijke pijlers van het geloof: de geloofsbelijdenis, de armenbelasting, het gebed, het vasten en de pelgrimstocht naar Mekka. Dit zijn waarden waar deze heilige maand om draait. Ook de maan verwijst naar een belangrijk aspect van de islam, namelijk de kalender die wordt gebruikt. In de islam betekent de nieuwe maan het begin van een nieuwe maand.

Hoewel dit het enige symbool is dat door alle stromingen van de islam wordt gebruikt, zijn er ook andere manieren waarop moslims symboliek gebruiken, zoals in geschriften, voorwerpen of tekeningen. Een voorbeeld daarvan is het teken van Allah, een symbool dat in het Arabisch bekend staat. Ook is de Hand van Fatima, de jongste dochter van profeet Mohammed, een bekend symbool. Dit staat voor steun, geluk en trouw. Tegenwoordig wordt dit symbool vaak als sieraad gedragen door moslims. Hetzelfde geldt voor de Allah Mohammed kraal, die vaak aan kettingen hangt. Op deze kraal staan in het Arabisch de woorden Allah en Mohammed geschreven.

Islamitische feestdagen

De islam is een van de weinige godsdiensten waarbij er geen beeltenis van de goden bestaat. Waar we in bijvoorbeeld het hindoeïsme precies weten hoe alle goden eruit zien, weet niemand hoe Allah eruit ziet. Omdat moslims Allah als het grootste ter aarde zien, is hij niet te omschrijven in beeld.

Het heilige boek van de islam

De Koran is het bekendste heilige boek van de moslims, dat bestaat dankzij de profeet Mohammed. Hij leefde van het haar 570 tot het jaar 632, maar de teksten van het boek werden pas geschreven toen hij al niet meer leefde. In de Koran staan verschillende teksten die voortkomen uit openbaringen van Mohammed. De letterlijke betekenis van het boek is ‘voordracht’, waarmee wordt gedoeld op de voordracht van Mohammeds openbaringen.

In totaal bestaat de Koran uit maar liefst 114 hoofdstukken, die ook wel soera’s worden genoemd. Iedere soera is weer onderverdeeld in verzen, die ook wel ayats worden genoemd. Hiervan bestaan er in totaal 6226. In deze verzen worden verhalen verteld, waarvan moslims geloven dat ze uit Gods handen komen. Het is voor veel gelovigen een belangrijke leidraad, omdat er veel speerpunten in staan die belangrijk zijn voor het leven van een moslim. Hoewel de Koran inmiddels in bijna alle talen vertaald is, zijn er ook moslims die het hier niet mee eens zijn. Zij geloven namelijk dat het Gods wil is om de teksten in het Arabisch voor te dragen, omdat het boek oorspronkelijk zo is geschreven. Door het naar een andere taal te vertalen, zouden de boodschappen niet meer goed overkomen.

Naast de bekende Koran zijn er nog drie belangrijke boeken die als heilig worden gezien binnen het geloof, namelijk de Thora, de Psalmen en de Bijbel. Ook zijn er nog honderden kleinere boeken waar moslims inspiratie en geloof uithalen, die ook wel geschriften worden genoemd.

Oorsprong van de islam

Volgens het verhaal is de islam ontstaan door een reeks profeten, die een openbaring van God zagen. Voor veel niet-moslims is het gebruik van het woord ‘God’ binnen de islam verwarrend, maar eigenlijk betekenen God en Allah precies hetzelfde. Allah is namelijk de Arabische vertaling van het woord.

Mohammed is voor veel mensen de bekendste van deze profeten, en hij was ook de laatste. God vertelde aan deze profeten de boodschappen die nu zijn gebundeld in de Koran, die ook wel de belangrijke speerpunten van het geloof zijn. Deze boodschappen bracht God over aan de profeten via de engel Gabriël, en de profeten vertelden deze boodschappen door. Mohammed woonde in Mekka terwijl hij deze openbaringen van God doorkreeg, waardoor dit nog altijd een van de bekendste steden binnen de verhalen van de islam is. Later verhuisde hij naar Medina, waar hij verder ging met het verspreiden van de boodschappen.

Zuilen binnen de islam

Zoals bij iedere godsdienst het geval is, gelden er binnen de islam enkele punten waar moslims zich aan moeten houden. Deze worden ook wel de zuilen genoemd, en in totaal zijn het er vijf. Deze zuilen zijn eerder al genoemd, want het zijn dezelfde punten als die waar de vijfpuntige ster naast de halve maan voor staan. Dit waren de geloofsbelijdenis, de armenbelasting, het gebed, het vasten en de bedevaart naar Mekka.

Naast deze vijf zuilen zijn er nog andere regels waar veel moslims zich aan houden, maar natuurlijk houdt de ene gelovige zich er strenger aan dan de andere. Enkele van deze regels zijn het verbod op drinken van alcohol en het dragen van een hoofddoek voor vrouwen.

Verschillende stromingen islam

Hoewel moslims voor een groot gedeelte dezelfde dingen in het leven nastreven, zijn er verschillende stromingen binnen de godsdienst die toch net anders over punten denken. De twee grootste stromingen zijn de soennieten en de sjiieten. Het grootste verschil tussen deze twee stromingen is hun mening over wie de laatste profeet Mohammed moest opvolgen. Naast de soennieten en de sjiieten is er nog een andere grote stroming: het soefisme. In deze stroming staat filosofie en meditatie om dichter bij Allah te komen centraal. Niet iedereen is het met deze stroming eens, en in sommige landen is het zelfs illegaal om hier aanhanger van te zijn. 

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.