Vandaag: zaterdag 4 februari 2023, Week 5
` `
` `

Het christendom is in Nederland de grootste godsdienst met de meeste aanhangers, en dus ook de godsdienst waarvan veel mensen minstens Ă©Ă©n feestdag vieren.

 Christelijke feestdagen en vieringen

Christelijke feestdag
Advent 2021
1e Kerstdag 2021
2e Kerstdag 2021
Driekoningen 2021
Vastentijd 2021
Palmzondag 2021
Witte Donderdag 2021
Goede Vrijdag 2021
Stille Zaterdag 2021
1e paasdag 2021
2e paasdag 2021
Beloken Pasen 2021
Hemelvaartsdag 2021
1e Pinksterdag 2021
2e Pinksterdag 2021
Feest van de Heilige Drie-eenheid 2021
Maria-Lichtmis 2021
Aswoensdag 2021
Sacramentsdag 2021
Allerzielen 2021
Hervormingsdag 2021

Kerstmis wordt bijvoorbeeld door veel gezinnen in ons land groot gevierd, en ook met Pasen zijn veel mensen vrij om samen met familie het feest te vieren. Maar weet jij eigenlijk wel wat de betekenis en het verhaal achter deze feestdagen is?  Naast Kerstmis en Pasen zijn er natuurlijk ook nog andere christelijke feestdagen die minder bekend zijn, zoals Sacramentsdag en Allerzielen. Lees alles over deze christelijke feestdagen op deze pagina.

Christelijke feestdagen betekenissen

Binnen het christendom bestaan er drie grote stromingen: protestant, orthodox en rooms-katholiek. Deze stromingen gaan ieder gepaard met verschillende rituelen en ook de feestdagen hebben voor iedere stroming net een andere betekenis. Deze verschillen beginnen al bij de naam: zo noemen rooms-katholieken het bekende feest in december Kerstmis, terwijl protestanten vaak kerst of het geboortefeest van de Heer zeggen. Ook staat er bij rooms-katholieke christenen vaak nog een stalletje met Jezus, Jozef en Maria onder de kerstboom, terwijl dit bij protestanten niet gebruikelijk is. Ondanks deze kleine verschillen is het doel van dit feest wel hetzelfde bij alle stromingen: het herdenken van de geboorte van Jezus.

Ook met Pasen is dit het geval: dan wordt bij iedere stroming gevierd dat Jezus opstond uit de dood. Maar ook tijdens deze feestdag vinden er kleine verschillen plaats. Zo zul je uit de mond van een protestant nooit ‘zalig Pasen’ horen, in tegenstelling tot bij een rooms-katholieke christen, en komt het aansteken van de paaskaars bij beide stromingen met een ander ritueel. Bij rooms-katholieken begint de mis terwijl de priester met een aangestoken kaars binnenkomt, terwijl protestanten deze kaars gezamenlijk aansteken. Wat wel weer een gezamenlijk ritueel is voor alle stromingen, is het vernieuwen van hun doopbelofte. En hoewel heel Nederland tijdens de paasdagen vrij is en lang niet iedereen die het viert christen is, is het voor alle stromingen van het christendom belangrijk om tijdens deze dagen een bezoek aan een kerkmis te brengen.

Christendom rituelen

Zoals elke godsdienst kent het christendom verschillende rituelen en symbolen. Het belangrijkste ritueel is dat van de zeven sacramenten. Met deze sacramenten komen christenen dichter tot God, en het is de bedoeling dat iedere (katholieke) christen deze zeven stappen doorloopt. De meeste van deze stappen zijn erg bekend onder het grote publiek, zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en het huwelijk. De andere vier sacramenten zijn de biecht, de priesterwijding, en de ziekenzalving. Deze sacramenten volgen dus het leven van de christen, want gebruikelijk vindt de doop na de geboorte plaats, en de ziekenzalving vlak voor de dood.

Het uitdelen van de hostie tijdens een kerkdienst is een ritueel dat in iedere stroming van het christendom voorkomt, maar het heeft voor elke stroming wel een andere betekenis, net als de slokken rode wijn die worden uitgedeeld. Rooms-katholieke christenen geloven bijvoorbeeld dat dit het lichaam en bloed van Jezus is, terwijl protestanten het alleen als symbool voor het lichaam en bloed van Jezus zien.

 Christelijke feestdagen en vieringen

Christenen geloven dat een persoon die komt te overlijden verantwoording moet afleggen aan God. Zijn de daden in het leven van deze persoon goed geweest, dan mag hij of zij naar de hemel. Is dit niet het geval volgens God, dan moet hij of zij naar de hel. Ook hier zie je weer verschillen tussen de stromingen: Rooms-katholieke christenen bidden bijvoorbeeld met een rozenkrans om hun dierbare naar de hemel te krijgen, terwijl protestanten en orthodoxe christenen geloven dat het puur en alleen om de daden van de overleden persoon draait in de keuze of hij of zij naar de hemel of hel gaat.

Ook na de dood kent het christendom enkele rituelen die speciaal bij deze godsdienst horen. Een overleden persoon begraven hoort bijvoorbeeld bij het christendom, en dat gaat gepaard met veel rituelen thuis en in de kerk. In het christendom worden overleden persoon vaak opgebaard zodat familieleden en vrienden afscheid kunnen nemen. Het is aan de familie van de overleden persoon of dit thuis gebeurt of niet. Natuurlijk zijn er tijdens de begrafenis zelf ook rituelen die altijd terugkomen, zoals het dragen van de kist naar het altaar en deze dopen in wijwater. Gedurende de mis spreekt de pastoor veel gebeden uit, en tegenwoordig zijn er ook vaak familieleden die nog een toespraak houden. Na afloop van de dienst wordt de kist opnieuw besprenkeld met wijwater, en wordt er wierook aangestoken om het kwaad te bestrijden.

Christendom boeken en symbolen

Het heilige boek van het christendom is misschien wel het bekendste boek ter wereld: de Bijbel. Dit heilige boek is in twee delen opgedeeld, namelijk het Oud Testament en het Nieuwe Testament, en staat vol met oude teksten uit het christendom. In de Bijbel staan God, Jezus en de Heilige Geest centraal, en het boek begint dan ook met de schepping van de wereld door God. De twee delen van de Bijbel bestaan zelf weer uit 66 boeken, die ergens na de geboorte en dood van Jezus gebundeld zijn.

Ook bij de Bijbel bestaan er verschillen in stroming. Zo gaan protestanten bij het Oude Testament uit van 39 boeken, terwijl het Oude Testament van rooms-katholieken uit 46 boeken bestaat. Een verhaal dat wel beide stromingen kennen is dat van de Tien Geboden. Deze geboden staan symbool voor de leefregels zoals God het bedoeld heeft. Hierbij kun je denken aan ‘U zult niet stelen’, ‘Eert uw vader en moeder’, en ‘U zult niet begeren wat van uw naaste is’. Naast deze geboden kent het christendom ook andere symbolen, waarvan verreweg de bekendste het kruis is. Dit kruis staat symbool voor de overwinning van Jezus, die genageld aan een kruis werd en zo dood ging. Het kruis kan zo in de kerk hangen of met een beeld van Jezus eraan. In dit laatste geval heet het een crucifix. Een ander bekend symbool van het christendom is de Ichthus, in de vorm van een vis. Hiermee wordt verwezen naar de doop, het begin van het leven van een christen.

` `
` `
` `