Vandaag: maandag 26 februari 2024, Week 9

Vakantie in 2024

Alle vakantie periodes in Nederland ?

vakantieperiodes

Herfstvakantie

Naar herfstvakantie

Meivakantie

Naar meivakantie

Voorjaarsvakantie

Naar voorjaarsvakantie

Zomervakantie

Naar zomervakantie

Kerstvakantie

Naar kerstvakantie

Bouwvak

Naar bouwvak

Vakantie in 2024

Vakantie is een periode waarin mensen tijdelijk niet naar school, studie of werk gaan. Ze zijn vrij van verplichtingen en brengen hun vrije tijd doorgaans door op een andere plek. Dit heet ‘op vakantie gaan’. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’ dat staat voor vrije tijd. Sommige vakanties in Nederland zijn verdeeld over de regio’s Noord, Midden en Zuid. Dit houdt in dat deze regio’s in verschillende periodes vakantie hebben. Dit kan te maken hebben met bepaalde feestdagen, zoals carnaval, maar ook met het reguleren van verkeersdrukte door vakantiegangers.

Andere vakantieperiodes, zoals de meivakantie en de kerstvakantie zijn voor heel Nederland gelijk. Dit houdt in dat vrijwel iedereen in die periode vrij heeft. Scholen, bedrijven en winkels passen hier vaak hun openingstijden op aan. Natuurlijk zijn er mensen die tijdens deze vakantieperiodes moeten werken. Bekijk op Jaarkalender eenvoudig de data van de vakantieperiodes en plan jouw vakanties in!

Schoolvakanties in Nederland

Sinds 1901 zijn in Nederland de vakantieperiodes voor scholen vastgelegd in de leerplichtwet. Vandaag de dag verschillen deze vakantieperiodes per regio, om bijvoorbeeld de drukte op de weg tijdens de vakantieperiode te verminderen. Ook wordt er rekening gehouden met bepaalde festiviteiten, zoals carnaval.

Voorjaarsvakantie 2024

De voorjaarsvakantie, ook wel de krokusvakantie of carnavalsvakantie genoemd, is een schoolvakantie die medio februari in Nederland wordt gehouden. Veel mensen gaan in deze periode op wintersport of vieren carnaval.

Wintersport vakantie

Voorjaarsvakantie 2024 Noord en Midden

De voorjaarsvakantie 2024 in regio Noord en Midden Nederland is van 17 februari tot en met 25 februari 2024. In deze regio’s wordt minder carnaval gevierd dan in het Zuiden. Veel mensen gaan dan ook in deze periode op wintersport. Populaire bestemmingen voor wintersport zijn Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië.

Voorjaarsvakantie 2024 Zuid

De voorjaarsvakantie 2024 in regio Zuid is van 10 februari tot en met 18 februari 2024. De voorjaarsvakantie in regio Zuid van Nederland wordt zoveel mogelijk gepland rond carnaval. Carnaval is van oorsprong een Katholiek feest, dat wordt gekenmerkt door verkleedkleren en grote feesten met carnavalsmuziek.

Wintersport van de koninklijke familie

In Nederland is het traditie dat de koninklijke familie tijdens de voorjaarsvakantie op wintersport gaat naar het Oostenrijkse Lech. Tijdens deze skivakantie is er op de maandag een vast fotomoment. Deze familiefoto wordt in Nederland breed uitgemeten in de media.

Paasvakantie in België

In Nederland, België, Duitsland en Suriname is het gebruikelijk om (een korte) vakantie te hebben rondom Christelijke feestdagen. Denk hierbij aan Kerst, Goede Vrijdag en Pasen. In België heeft men, in tegenstelling tot Nederland, twee weken vakantie rondom Pasen. De datum waarop Pasen valt varieert elk jaar. Nederland kent sinds tientallen jaren geen Paasvakantie meer. In plaats hiervan krijgen mensen in Nederland een lang weekeinde vrij, van Goede Vrijdag tot en met Tweede Paasdag. Enkele weken later heeft men in Nederland een meivakantie.

Meivakantie 2024

De meivakantie, of tulpvakantie, is een typische schoolvakantie voor Nederland. Deze vakantie duurt één week. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie, is de periode voor de meivakantie in geheel Nederland gelijk. Dit houdt in dat scholen (het basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in regio Noord, Midden en Zuid Nederland allemaal meivakantie houden vanaf 27 april 2024 tot en met 5 mei 2024.

Zomervakantie 2024

De zomervakantie is de grootste jaarlijkse vakantie in Nederland en België. Scholieren zijn dan maar liefst zes weken vrij. Veel mensen kiezen er voor om in deze periode op vakantie te gaan. Populaire vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Turkije, Curaçao, Kroatië, Frankrijk, Spanje (met name het eiland Ibiza), Bali en Duitsland. Ook de periode waarin de zomervakantie valt, verschilt per regio in Nederland en België.

Op zomervakantie

Zomervakantie 2024 Noord

De zomervakantie 2024 in regio Noord Nederland begint op 20 juli 2024 en eindigt op 1 september 2024. In tegenstelling tot de voorjaarsvakantie verschilt de startdatum niet per twee (Noord en Midden/Zuid), maar per drie regio’s in Nederland.

Zomervakantie 2024 Midden

De zomervakantie 2024 in regio Midden Nederland start een week eerder: op 13 juli 2024 tot en met 25 augustus 2024.

Zomervakantie 2024 Zuid

In het zuiden van Nederland start de zomervakantie op 6 juli 2024 tot en met 18 augustus 2024.

Bouwvakvakantie 2024

Tijdens de bouwvakvakantie (ook bekend als ‘bouwvak’) gaan alle grote bouwbedrijven gedurende drie weken dicht. Dit is een vakantieperiode in het hoogseizoen die niet centraal is vastgesteld. De vereniging van bouwbedrijven, Bouwend Nederland, geeft advies voor de regio’s Noord, Midden en Zuid wanneer de bedrijven collectief kunnen sluiten zodat de werknemers op vakantie kunnen. In België maakt men geen gebruik van een verdeling over regio’s. Hier kiest men voor één vaste periode van drie weken waarin de bouwbedrijven gezamenlijk dicht kunnen.

Herfstvakantie 2024

De herfstvakantie is een korte vakantieperiode van één week. Net als de voorjaarsvakantie varieert de startdatum van deze vakantie per twee regio’s. In regio’s Noord en Midden start de herfstvakantie op 26 oktober 2024 en eindigt op 3 november 2024. In regio Zuid start de herfstvakantie op 19 oktober en eindigt op 27 oktober 2024.

Herfstvakantie

Kerstvakantie 2024

De Kerstvakantie is een vakantieperiode waarin Kerst en Oud en Nieuw worden gevierd in heel Nederland. De Kerstvakantie 2024 begint op 21 december en eindigt op 5 januari 2025.

Werkvakanties 2024

In tegenstelling tot scholieren zijn werknemers niet zomaar vrij en dus aan het werk tijdens schoolvakanties. Vaak zijn werknemers op officiële, wettelijke feestdagen één of meerdere dagen vrij. De meeste werknemers beschikken over een aantal vakantiedagen die ze vrij mogen indelen per jaar. Dit is vaak wettelijk vastgelegd in de cao. Bekijk hier de officiële feestdagen, zodat jij inzichtelijk hebt wanneer je een dagje vrij hebt!

Wil je dit resultaat opslaan?

Als je dit resultaat opslaat, kun je het later terugvinden in je account.