Vandaag: zaterdag 23 oktober 2021, Week 42

Vakantie

Alle vakantie periode’s in Nederland 🏕

vakantieperiodes

Schoolvakantie 2021 en 2022

Bekijk alle schoolvakanties in 2021 en 2022

Herfstvakantie 2021 t/m 2025

Naar herfstvakantie

Meivakantie 2021 en 2022

Naar meivakantie

Voorjaarsvakantie 2021 en 2022

Naar voorjaarsvakantie

Zomervakantie 2021 en 2022

Naar zomervakantie

Kerstvakantie 2021

Naar kerstvakantie

Schoolvakantie 2021

Naar schoolvakantie

Bouwvak 2021 en 2022

Naar bouwvak

Vakantie 2021

Vakantie is een periode waarin mensen gaan tijdelijk niet naar school, studie of werk gaan. Ze zijn vrij van verplichtingen en brengen hun vrije tijd doorgaans door op een andere plek. Dit heet ‘op vakantie gaan’. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’ dat staat voor vrije tijd. Sommige vakanties in Nederland zijn verdeeld over regio’s Noord, Midden en Zuid. Dit houdt in dat deze regio’s in verschillende periodes vakantie hebben. Dit kan te maken hebben met bepaalde feestdagen, zoals carnaval, maar ook met het reguleren van verkeersdrukte door vakantiegangers.

Andere vakantieperiodes, zoals de meivakantie en de kerstvakantie zijn voor heel Nederland gelijk. Dit houdt in dat vrijwel iedereen in die periode vrij heeft. Scholen, bedrijven en winkels passen hier vaak hun openingstijden op aan. Natuurlijk zijn er mensen die tijdens deze vakantieperiodes moeten werken. Bekijk op jaarkalender 2021 eenvoudig de data van de vakantieperiodes en plan jouw vakanties in!

Schoolvakanties in Nederland

Sinds 1901 zijn in Nederland de vakantieperiodes voor scholen vastgelegd in de leerplichtwet. Vandaag de dag verschillen deze vakantieperiodes per regio, om bijvoorbeeld de drukte op de weg tijdens de vakantieperiode te verminderen. Ook wordt er rekening gehouden met bepaalde festiviteiten, zoals carnaval.

Voorjaarsvakantie 2021

De voorjaarsvakantie, ook wel de krokusvakantie of carnavalsvakantie genoemd, is een schoolvakantie die medio februari in Nederland wordt gehouden. Veel mensen gaan in deze periode op wintersport of gaan carnaval vieren.

Wintersport vakantie

Voorjaarsvakantie 2021 Noord

De voorjaarsvakantie 2020 in regio Noord Nederland is van 20 februari tot en met 28 februari 2020. In regio Noord Nederland wordt minder carnaval gevierd dan in het Zuiden. Veel mensen uit regio Noord gaan dan ook in deze periode op wintersport. Populaire bestemmingen voor wintersport zijn Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië.

Voorjaarsvakantie 2021 Midden en Zuid

De voorjaarsvakantie 2020 in regio Midden en Zuid is van 13 februari tot en met 21 februari 2020. De voorjaarsvakantie in regio Zuid van Nederland wordt zoveel mogelijk gepland rond carnaval. Carnaval is van oorsprong een Katholiek feest, dat wordt gekenmerkt door verkleedkleren en grote feesten met carnavalsmuziek.

Wintersport van de koninklijke familie

In Nederland is het traditie dat de koninklijke familie tijdens de voorjaarsvakantie op wintersport naar het Oostenrijkse Lech. Tijdens deze skivakantie is er op de maandag een vast fotomoment. Deze familiefoto wordt in Nederland breed uitgemeten in de media.

Paasvakantie in België

In Nederland, België, Duitsland en Suriname is het gebruikelijk om (een korte) vakantie te hebben rondom Christelijke feestdagen. Denk hierbij aan Kerst, Goede Vrijdag en Pasen. In België heeft men, in tegenstelling tot Nederland, twee weken vakantie rondom Pasen. De datum waarop Pasen valt varieert elk jaar. De Paasvakantie in België valt in 2020 op 6 april 2020 tot en met 19 april 2020. Nederland kent sinds tientallen jaren geen Paasvakantie meer. In plaats hiervan krijgen mensen in Nederland een lang weekeinde vrij, van Goede Vrijdag tot en met Tweede Paasdag. Enkele weken later heeft men in Nederland een meivakantie.

Meivakantie 2021

De meivakantie, of tulpvakantie, is een typische schoolvakantie voor Nederland. Deze vakantie duurt één week. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie, is de periode voor de meivakantie in geheel Nederland gelijk. Dit houdt in dat scholen (het basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in regio Noord, Midden en Zuid Nederland allemaal meivakantie houden vanaf 25 april 2020 tot en met 3 mei 2020.

Zomervakantie 2021

De zomervakantie is de grootste jaarlijkse vakantie in Nederland en België. Scholieren zijn dan maar liefst zes weken vrij. Veel mensen kiezen er voor om in deze periode op vakantie te gaan. Populaire vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Turkije, Curaçao, Kroatië, Frankrijk, Spanje (met name het eiland Ibiza), Bali en Duitsland. Ook de periode waarin de zomervakantie valt, verschilt per regio in Nederland en België.

Op zomervakantie

Zomervakantie 2021 Noord

De zomervakantie 2020 in regio Noord Nederland begint op 4 juli 2020 en eindigt op 16 augustus 2020. In tegenstelling tot de voorjaarsvakantie verschilt de startdatum niet per twee (Noord en Midden/Zuid), maar per drie regio’s in Nederland.

Zomervakantie 2021 Midden

De zomervakantie 2020 in regio Midden Nederland start twee weken later dan in regio Noord Nederland, op 18 juli 2020 tot en met 30 augustus 2020.

Zomervakantie 2021 Zuid

In het zuiden van Nederland start de zomervakantie één week voor regio Midden en één week na regio Noord, op 11 juli 2020 tot en met 23 augustus 2020.

Bouwvakvakantie 2021

Tijdens de bouwvakvakantie (ook bekend als ‘bouwvak’) gaan alle grote bouwbedrijven gedurende drie weken dicht. Dit is een vakantieperiode in het hoogseizoen die niet centraal is vastgesteld. De vereniging van bouwbedrijven, Bouwend Nederland, geeft advies voor de regio’s Noord, Midden en Zuid wanneer de bedrijven collectief kunnen sluiten zodat de werknemers op vakantie kunnen.

De bouwvak in regio Noord vindt in 2020 plaats van 18 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020. Voor regio Midden is dit 1 augustus 2020 tot en met 22 augustus 2020. Voor regio Zuid begint de bouwvak op 25 juli 2020 en eindigt op 15 augustus 2020.

In België maakt men geen gebruik van een verdeling over regio’s. Hier kiest men voor één vaste periode van drie weken waarin de bouwbedrijven gezamenlijk dicht kunnen.

Herfstvakantie 2021

De herfstvakantie is een korte vakantieperiode van één week. Net als de voorjaarsvakantie varieert de startdatum van deze vakantie per twee regio’s. In regio Noord start de herfstvakantie op 10 oktober 2020 en eindigt op 18 oktober 2020. In regio Midden en Zuid start de herfstvakantie op 17 oktober en eindigt op 25 oktober 2020.

Herfstvakantie

Kerstvakantie 2021

De Kerstvakantie is een vakantieperiode waarin Kerst en Oud en Nieuw worden gevierd in heel Nederland. De Kerstvakantie 2020 begint op 19 december 2020 en eindigt op 3 januari 2021.

Werkvakanties 2021

In tegenstelling tot scholieren zijn werknemers niet vrij en dus aan het werk tijdens schoolvakanties. Vaak zijn werknemers op officiële, wettelijke feestdagen één of meerdere dagen vrij. De meeste werknemers beschikken over een aantal vakantiedagen die ze vrij mogen indelen per jaar. Dit is vaak wettelijk vastgelegd in de cao. Bekijk hier de officiële feestdagen, zodat jij inzichtelijk hebt wanneer je een dagje vrij hebt!